Home

Lastest News

Follow Us

Article

ควอนตัมคอมพิวเตอร์ 101

สวัสดีครับ วันนี้ทางทีม QuTE จะพาไปทำความเข้าเกี่ยวกับ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ อย่างง่ายๆกันครับ ประเด็นที่ 1 คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลักการทำงานพื้นฐานอย่างไร การทำงานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันคือการประมวณผลของข้อมูลที่อยู่ในรูปของ บิต ได้แก่ 0 และ 1 ในหน่วยประมาณผลนั้นจะประกอบไปด้วยชิป (Chip) ในชิปนั้นจะประกอบไปด้วยโมดูลพื้นฐาน ในโมดูลนั้นประกอบข้ึนมาจากลอจิกเกตชนิดต่างๆ ได้แก่ AND GATE, OR GATE, NAND GATE, XOR GATE, NOR GATE และ NOT GATE ส่วนเจ้าลอจิกเกตเหล่านี้ประกอบขึ้นมาจากทรานซิสเตอร์ แสดงดังรูปที่ 1

คุยกับ ดร.ดริศ นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้บ่าวไทบ้าน(แท้ๆ)

สวัสดีครับ วันนี้ทางทีม QuTE จะพาไปพูดคุยกับ ดร.ดริศ นักฟิสิกส์ทฤษฎีหัวใจอีสานแท้ๆ ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวหน่อยครับเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอะไรและทำงานวิจัยทางด้านไหนตอนเรียน สวัสดีครับ ผมชื่อ ดริศ สามารถ พื้นเพเป็นคนอีสานผู้บ่าวไทบ้าน(แท้ๆ) จากถิ่นน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ เคยเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา แต่ตอนนี้ลาออกมาเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ผมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับ งานวิจัยที่ทำตอนเรียนปริญญาเอกคือแฮดรอนฟิสิกส์เชิงทฤษฎี โดยมุ่งเน้นไปยังการใช้ทฤษฎีสนามควอนตัมยังผลและสมมาตรที่เกี่ยวข้องในแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มเพื่อสร้างแบบจำลองอันตรกิริยาการชนกันระหว่างอนุภาคแฮดรอนเพื่อนำไปใช้อธิบายปรากฎการณ์เรโซแนนซ์ของอนุภาคที่ตรวจวัดเจอในเครื่องเร่งอนุภาคครับ โดยเจ้าอนุภาคแฮดรอนคือ อนุภาคที่ประกอบขึ้นจากควาร์ก ซึ่งควาร์กเองก็เป็นอนุภาคมูลฐานกลุ่มหนึ่ง (อีกหนึ่งกลุ่มอนุภาคคือเลปตอน) ในแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค แต่โดยปกติแล้วควาร์กจะไม่สามารถอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้เหมือนกลุ่มเลปตอน (เช่น อิเล็กตรอน เป็นต้น) ควาร์กจะจับตัวกันอยู่กับคู่ปฏิอนุภาคของมัน เรียกว่า เมซอน (เช่น ไพออน อนุภาคที่เป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการยึดเหนี่ยวกันระหว่างโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอม) หรือจับกลุ่มกับควาร์กด้วยกันเองสามตัว เรียกว่า แบริออน (เช่น โปรตอน นิวตรอน เป็นต้น) โดย เมซอน และ แบริออน เรียกรวมๆกันว่า แฮดรอน ครับ ซึ่งในวันที่ 19 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา Prof. David Gross […]

คุยกับ ดร.อภิมุข นักฟิสิกส์ทฤษฎีที่ทำงานด้าน noncommutative geometry

สวัสดีครับ วันนี้ทีม QuTE จะพาไปพูดคุยกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) หรือ รู้จักกันในชื่อ ดร.กล้า นะครับ ขออนุญาติเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวหน่อยครับ เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอะไร และทำงานวิจัยทางด้านไหนตอนเรียน ผมชื่อ อภิมุข วัชรางกูร นะครับ ชื่อเล่นชื่อกล้า ถิ่นกำเนิดอยู่อำเภอเถินเป็นพื้นที่กันดารระหว่างจังหวัดลำปาง กับจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่อากาศร้อนเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ผมก็เรียนไปเรียนมาจนไปจบปริญญาเอกจาก King’s College London ถึงจะชื่อเป็น College แต่จริง ๆ แล้วเป็นมหาวิทยาลัย ตอนเรียนปริญญาเอกผมศึกษาคณิตศาสตร์สาขาใหม่ที่เรียกว่า noncommutative geometry แล้วก็จะพยายามจะเอามาใช้กับฟิสิกส์ โดยเฉพาะฟิสิกส์พลังงานสูง (Hign energy physics)

1 6 7 8 9 10

เป้าหมายของ QuTE

เป้าหมายทางสังคม

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งานให้กับสังคมเกี่ยวควอนตัมเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตอันเร็วนี้
  2. ทำการแบ่งปันและแสดงให้เห็นแนวทางการใช้ควอนตัมเทคโนโลยี

เป้าหมายทางงานวิจัย

  1. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาทางอุสหกรรม การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต