Home

Lastest News

Follow Us

Article

คุยกับ อ. บำเหน็จ นักฟิสิกส์ไทยฝีมือเยี่ยมยอดทางด้านสมบัติควอนตัมของสสารประหลาด

สวัสดีครับ หายกันไปนานเลยครับ วันนี้ทางทีม QuTE จะพาไปพูดคุยกับ รศ.ดร.บำเหน็จ สุดชมโชม จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักฟิสิกส์ไทยฝีมือเยี่ยมหาคนจับยาก อีกทั้งยังเป็น 1 ในนักฟิสิกส์ไทยที่ทำงานบุกเบิกทางด้านสมบัติควอนตัมของสสารประหลาด เช่น แกรฟีน ยังไงเราลองไปความรู้จักอาจารย์กันเลยครับ ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวหน่อยครับ เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอะไร และทำงานวิจัยทางด้านไหนตอนเรียน ผมจบปริญญาเอกฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อประมาณปี 2553 โดยทำวิจัยทางด้านทฤษฎีการขนส่งเชิงควอนตัม(quantum transport) ผ่านรอยต่อวัสดุที่เป็นแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่ง โดยเน้นไปที่วัสดุยุคใหม่ ในช่วงเวลาที่เรียนปริญญาเอก เป็นช่วงแรกๆที่มีการค้นพบวัสดุแกรฟีน (graphene) วัสดุชั้นเดียวของแกรไฟท์ที่ถูกแยกให้อยู่อย่างสเถียรภาพสำเร็จครั้งแรก สมบัติพื้นฐานต่างๆของวัสดุแกรฟีนยังคงต้องการงานวิจัยทั้งทางทดลองและทฤษฎีเพื่อความกระจ่างต่อการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอด งานวิจัยที่ทำในช่วงเรียนปริญญาเอกจึง เป็นการศึกษาสมบัติทางควอนตัมของวัสดุเหล่านี้ เหตุผลที่ทำให้คุณสนใจทำวิจัยทางด้านนี้ ก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการวิจัยทางด้านทฤษฎีควอนตัมเป็นพิเศษ และมีความสนใจเรื่องฟิสิกส์พลังงานสูงด้วย บังเอิญว่า วัสดุแกรฟีน ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากชนิดหนึ่ง มีพาหนะเป็นอิเล็กตรอนคล้ายอนุภาคแบบเฟอร์มิออนสัมพัทธภาพหรือดิแรกเฟอร์มิออน(Dirac fermions)จึงทำให้ยิ่งเพิ่มความสนใจ และทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะวิจัยพฤติกรรมทางควอนตัมของดิแรกเฟอร์มิออนในระบบสสารควบแน่น โดยทำวิจัยตั้งแต่เรียนปริญญาเอกมาเรื่อยๆ และขยายงานไปสู่วัสดุชนิดอื่นด้วย เช่น วัสดุสองมิติอื่นๆ และ ฉนวนทอพอโลยี นอกจากนี้ปรากฎการณ์ทางควอนตัมในสสารควบแน่นมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลา เช่น การค้นพบอนุภาคมาจอรานา(Majorana fermion) ในวัสดุที่มีสภาพนำยวดยิ่งและสภาพทอพอโลยีรวมกัน ซึ่งอนุภาคมาจอรานาเป็นอนุภาคที่มีสปิน ½แต่มีตัวมันเองเป็นปฎิยานุภาค […]

คุยกับ อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ นักฟิสิกส์สุดเก่งหนุ่มไฟแรงจาก มศว

สวัสดีครับ เราหายไปนานเลยคับ ฮาาาา เนื่องจากหยุดปีใหม่เราก็ต้องพักผ่อนครับ เอาละครับเรากลับมาแล้วพร้อมกับบทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ นักฟิสิกส์ทฤษฎีหนุ่มไฟแรง เอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับ 1. รบกวนแนะนำตัวเองหน่อยครับ เรียนจบโทกับเอกที่ไหนครับ  ปัจจุบันทำงานอะไร ผมเรียนจบปริญญาโทและเอกที่ University of California, San Diego (UCSD) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ Ben Kenobi เอ่ย Ben Grinstein ครับ ส่วน UCSD เป็นมหาลัยในเมืองที่ติด Mexico อยู่ทางใต้สุดของรัฐ California เลยมีอาหาร Mexican อร่อยๆกินตลอดเวลาครับ ปัจจุบันผมเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)     2. ช่วยอธิบายวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกให้ฟังหน่อยครับ  ตอนปริญญาเอกผมศึกษาเกี่ยวกับ electroweak symmetry breaking ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการแตกตัวของสมมาตรแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อน (การแปลเป็นภาษาไทยยิ่งทำให้งง) ถ้าจะอธิบายอย่างง่ายๆคือหลักการทางฟิสิกส์ที่เรารู้จักในปัจจุบันเป็นผลมาจากการมีสมมาตรบางอย่างอยู่ในธรรมชาติ เช่นหลักสัมพันธภาพพิเศษเป็นผลมาจากสมมาตรลอเร็นทซ์ (Lorentz symmetry) กฎการอนุรักษ์พลังงาน […]

คุยกับ ผศ.ดร.พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ นักฟิสิกส์ทฤษฎีหนุ่มไฟแรงพร้อมกับเรียนรู้งานวิจัยสาขาทฤษฎีสตริง

สวัสดีครับ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาจารย์หนุ่มมากๆ แต่ไฟแรงสุดๆ ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกับทำการเรียนรู้การทำงานวิจัยในสาขาทฤษฎีสตริง ก่อนอื่นให้อาจารย์แนะนำตัวก่อนเลยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อ พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ ผมเรียนจบปริญญาเอกจากDurham University ณ สหราชอาณาจักร ครับ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตอนเรียนผมทำงานวิจัยทางด้านทฤษฎีสตริงและทฤษฎีเอ็ม ครับ ผมขอกล่าวถึงทฤษฎีเหล่านี้ก่อนครับ ก่อนที่จะลงรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผมทำตอนเรียน

1 2 3 4 5 7

เป้าหมายของ QuTE

เป้าหมายทางสังคม

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งานให้กับสังคมเกี่ยวควอนตัมเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตอันเร็วนี้
  2. ทำการแบ่งปันและแสดงให้เห็นแนวทางการใช้ควอนตัมเทคโนโลยี

เป้าหมายทางงานวิจัย

  1. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาทางอุสหกรรม การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต