พูดคุยกับ ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร นักฟิสิกส์ทฤษฎีที่ทำงานวิจัยด้าน Deep Learning

สวัสดีครับ วันนี้ทางทีม QuTE จะขอพาไปคุยนักนักฟิสิกส์เจ้าของเพจ Sciamese Ket ยังไงลองไปทำความรู้จักและพูดคุยกันเลยครับ ขออนุญาติเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวหน่อยครับ เรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอะไรและทำงานวิจัยทางด้านไหนตอนเรียน สวัสดีครับชื่อธิปครับเรียนจบโท-เอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสาขาฟิสิกส์ทฤษฎีเจาะลึกฟิสิกส์เชิงสถิติครับ(Statistical Physics) แนวทางวิจัยตอนเรียนคือการประยุกต์แนวคิดนักฟิสิกส์ประกอบกับการใช้คณิตศาสตร์และการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ปั้นแบบจำลองคณิตศาสตร์อธิบายระบบของสิ่งมีชีวิตครับปกติศึกษากันในชีววิทยาแต่เราพยายามอธิบายระบบสิ่งมีชีวิตจากมุมมองของนักฟิสิกส์ครับ

Site Default

10/11/2018

ข่าวประชาสัมพันธ์​ NECTEC TALK:Quantum​ Revolution

ประชาสัมพันธ์บรรยายสาธารณะที่​ NECTEC​ รายละเอียดตามด้านล่างเลยครับ เมื่อสิ่งเล็กๆ กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลง NECTEC Talk ภูมิใจเสนอ “Quantum Revolution: The Game Changer…เกมการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต” —————————————————————- วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบุษกร (ชั้น 1) อาคารเนคเทค-สวทช. จ.ปทุมธานี 13.30 – 13.45 น. ลงทะเบียน รับอาหารว่าง 13.45 – 15.00 น. มาทำความรู้จักเรื่องราวเบาๆ เกี่ยวกับ “Quantum” – Overview of Quantum Technology – Quantum Computing – Quantum Communication – Quantum Sensing, and […]

Site Default

08/11/2018

U.reka: Deep Tech Discovery !!

ทางทีม QuTE ต้องขอขอบคุณทาง DV (Digital Ventures) ที่เห็นความสำคัญของการทำงานวิจัยพื้นฐานทางด้าน Quantum Technology โดยการให้การสนับสนุนเงินวิจัยกับทางทีม เข้าสู่เฟส 2 (R&D) ทั้งนี้ทาง DV ให้ความสำคัญกับ Deep Tech ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตซึ่งประกอบไปด้วยหลายด้านด้วยกัน(ตามภาพด้านล่าง) ซึ่งทีม QuTE เข้าไปในส่วนของ Quantum computing เพื่อทำการพัฒนา Quantum algorithm เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เช่น ทางด้านการเงิน เป็นต้น อีกทั้งเป็นตัวกลางในการให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ Quantum Technology และ Quantum Physics เป็นต้น ทั้งนี้สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ U.reka

Site Default

05/11/2018

บรรยายสาธารณะโดยกลุ่ม QuTE ณ คณะวิทยาศาตร์ มจธ 29 ตุลาคม 2561

ทางทีม QuTE ได้รับเชิญให้บรรยายสาธารณะเกี่ยวกับ Quantum technology ในภาพรวมของโลก และในประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Sci connect เวลา 14.00 น-16.00 น ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งหมด 45 คน ทั้งบุคลากรและนักศึกษาภายในและภายนอก ซึ่งตัวแทนของทีมในการบรรยายได้แก่ ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ และ ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล ภาพบรรยากาศ  

Site Default

01/11/2018

แมวของชโรดิงเงอร์อาจจะถูกค้นพบได้ในระบบชีววิทยา

ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆครับ ทีมนักวิจัยจาก University of Oxford ได้นำเสนอแนวคิดที่ว่าอาจจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางควอนตัมที่เรียกว่า เอนแทงเดิลเมนต์ (entanglement) ได้ระหว่างแบคทีเรีย ตามงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร   Journal of Physics Communications  สำหรับรายละเอียดเชิงการทดลองสามารถตามไปอ่านได้ที่ experiment เจ้าความสัมพันธ์เอนแทงเกิลเมนต์(ซึ่งเป็นสถานะซ้อนทับของ 2 อนุภาคแบบพิเศษ)นั้นถูกนำเสนอโดย ไอน์สไตน์ และเพื่อร่วมงานเพื่อโจมตีควอนตัมตามการตีความแบบโคเปนเฮเกน (Copenhagen interpretation) แต่กลับกลายเป็นว่าทำให้ทฤษฏีควอนตัมนั้นขยับก้าวข้างหน้า นักฟิสิกส์ยิ่งงงงวยกับโลกควอนตัมขึ้นมากไปอีกว่างั้น แต่ความน่าสนใจคือในปัจจุบันเรานำเอาเจ้าสมบัตินี้มาประยุกต์ใช้ในควอนตัมเทคโนโลยีหลายตัว เช่น quantum teleportation  หรือ quantum cryptography

Site Default

01/11/2018

คุยกับ QuTE ทีมนักพัฒนาชาวไทย กับการค้นคว้า Quantum Computing – ปัจจัยอะไรที่จะพา Deep Tech นี้ให้เติบโตต่อไปได้ 

ทุกวันนี้ แม้ว่า Quantum Computing จะมีการพัฒนาอยู่ในขั้น Early Stage แต่ Deep Tech ตัวนี้กลับได้รับความสนใจอย่างมากจากหลากหลายระดับ

Metita Onsri

31/10/2018

พลังงานและข้อมูล (Energy and Information)

เกรินนำ(Prelude) สวัสดีครับ อันนี้เป็นบทความแรกของกลุ่ม QuTE นะครับ ซึ่งตัวผู้เขียนเลือกที่จะเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง พลังงานและข้อมูล ความน่าสนใจของ 2 ปริมาณนี้คือในตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์กันได้เลย แต่หากเมื่อเราเจาะลึกศึกษาลงไปกลับพบความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่น่าจะสนใจระหว่าง 2 ปริมาณ ดังคำพูดของ Jim AI-Khalili ในสารคดีของ BBC เรื่อง Order and Disorder ที่ว่า “….หากว่าเราสามารถสร้างเครื่องจักรปีศาจของแมกซ์เวลล์ที่ต้มกาแฟหรือแม้แต่ป้อนพลังงานให้เมืองโดยอาศัยแค่ข้อมูล….”

Site Default

19/10/2018

1xBet bookmaker

1xBet bookmaker Operating from 2007, 1xBet bookmaker has gained the reputation of a reliable company across the world. Gamesters from Ghana can also savor the services of this betting company, receiving some special bookie’ s Ghana options. If you are thinking how to place a bet in Ghana and get revenue we recommend you to […]

Site Default

16/01/1998
1 2 3 4