Home

Lastest News

Follow Us

Article

ควอนตัมอีเรเซอร์ (Quantum Eraser)

ควอนตัมอีเรเซอร์ (Quantum Eraser) วันนี้ทางทีม QuTE จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องควอนตัมอีเรเซอร์กันนะครับ อย่างแรกที่ที่เราต้องเข้าใจก่อนคือคำว่า อีเรเซอร์ เมื่อเราได้ยินคำนี้เราๆท่านๆคงนึกถึง “ยางลบ” กันแน่ๆ เมื่อเรานำมาผสมกับคำว่าควอนตัมมันก็อาจจะแปรได้ว่า “ยางลบควอนตัม” อะไรประมาณนั้น แต่ประเด็นคือมันลบอะไร ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของควอนตัมกันก่อนดีกว่าครับ ในการตีความควอนตัมในแบบของโคเปนเฮเกน (Copenhagen interpretation) ก่อนท่ีเราจะทําการสังเกตุ ระบบ ระบบจะอยู่ในสถานะซ้อนทับ (Superposition state) ของสถานะย่อยๆทุกอันที่เป็นไปได้ เมื่อ ทําการวัดจะเกิดการยุบตัว (Collapse) ของสถานะซ้อนทับ ลงไปในสถานะย่อยอันใดอันหนึ่งอย่างสุ่ม เราขอยกตัวอย่าง สถานะสปิน (Spin) ของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กซึ่งวาง ตัวตามแนวดิ่ง เราเตรียมให้อิเล็กตรอนอยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่าง ขึ้น (Up) กับ ลง (Down) [มีความเบลอๆของสถานะ]     ผลที่ได้จากการวัดทิศของสปินตามแนวดิ่งนั้นออกมาแบบสุ่ม (random) 50% ที่จะได้ทิศขึ้น 50% ที่จะได้ ทิศลง สมมุติว่าผลท่ีได้ออกเป็นเป็นทิศข้ึน [ณ ตอนนี้มีความชัดเจนของสถานะ] หากข้าวเกรียบทําการวัดทิศของสปินอีกครั้ง […]

ควอนตัมซุปเปอร์เดนส์โค้ดดิ้ง

การสื่อสาร พื้นฐานการสื่อสารต้องการผู้รับและผู้ส่ง โดยข้อความนั้นถูกเข้ารหัส ซึ่งในที่นี้อาจเป็นแถว ของบิต 0 และ 1 แล้วส่งผ่านช่องทางคลาสสิค เช่น สายไฟเบอร์ออฟติก หรือ  กระแสไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพย์ เป็นต้น สมมติว่าอลิสต้องการส่ง ภาพอากาศจากที่อยู่ของเธอไปให้บ๊อบซึ่งอยู่อีกที่หนึ่ง(เงื่อนไขดังรูปด้านล่าง) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบดังรูปด้านข้าง อลิสต้องการใช้บิตในการ  แสดงข้อมูล ดังนั้นเธอต้องการ 2 บิตสำหรับ 4 สถานะการณ์ข้างต้น จากนั้นอลิสทำการเข้ารหัสข้อมูลด้วยสีลูกบอลที่ต่างกัน 4 สีสำหรับแต่ละสถานะการณ์ เธอทำการส่งลูกบอลไปให้บ๊อบ เมื่อบ๊อบเห็นสีลูกบอลก็จะรู้ทันทีว่าสภาพอากาศทางฝั่งของอลิสนั้นเป็นอย่างไร จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวต้องการ 2 บิตของข้อมูลในการส่งเพื่อสื่อสารผ่านช่องทางคลาสสิค ในปี 1992 Bennett และ Wiesner  (Bennett, C.; Wiesner, S. (1992), Communication via one- and two-particle operators on Einstein-Podolsky-Rosen states”. Physical Review […]

คอมพิวเตอร์ 101 (ตอนซอฟต์แวร์)

สวัสดีครับ วันนี้ทางทีม QuTE จะพาไปทำความเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบ 101 อีกครั้ง จากบทความก่อนหน้านี้ COMP101 (ตอนฮาร์ดแวร์) น่าจะพอเห็นภาพว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานได้อย่างไร ซึ่งใจความบทความที่แล้ว ที่จะสานต่อมาถึงบทความนี้ (ตอนซอฟต์แวร์) อยู่ตรงที่การทำงานภายใน CPU เพื่อแปลความหมายของโค้ตคำสั่ง (Instruction Code) ตามรูปที่ 1 แสดงให้เห็นองค์ประกอบภายใน CPU กรอบที่อยู่ขวาสุดแสดงโค้ตคำสั่ง 4 บรรทัด ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำภายใน CPU ตัวหนึ่ง ที่เรียกว่า Instruction Register (IR) แต่ละบรรทัดคือแต่ละคำสั่ง ซึ่งจะถูกโหลดใส่เข้าไปใน Instruction Decoder แล้วแปลเป็นชุดสัญญาณควบคุม (Control Signals) ทีละคำสั่ง โดยชุดสัญญาณควบคุมเหล่านี้ จะถูกส่งไปสั่งการให้ฮาร์ดแวร์ใน CPU ทำงานตามคำสั่งต่อไป ส่วนคำถามที่เคยถามไปแล้วก็คือ โค้ตคำสั่งทั้ง 4 บรรทัดนี้มาจากไหน ซึ่งก็ตอบแบบสั้นๆ แล้วว่า ได้มาจากการรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์) และบทความนี้เองจะมาอธิบายในส่วนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ว่า โดยหลักการแล้วมันกลายมาเป็นโค้ตคำสั่งที่ใช้ในการทำงานของ CPU […]

1 2 3 13

เป้าหมายของ QuTE

เป้าหมายทางสังคม

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความพร้อมในการใช้งานให้กับสังคมเกี่ยวควอนตัมเทคโนโลยีที่จะมาในอนาคตอันเร็วนี้
  2. ทำการแบ่งปันและแสดงให้เห็นแนวทางการใช้ควอนตัมเทคโนโลยี

เป้าหมายทางงานวิจัย

  1. พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับควอนตัมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาทางอุสหกรรม การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต